Статут

учнівської республіки

Правління учнівської республіки, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівської республіки опорного закладу "Шацький ліцей".

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Учнівська республіка – незалежна, демократична, правова держава.

1.2. Учнівська республіка є добровільною організацією учнів, заснована на людських моральних принципах взаємодопомоги, людяності, доброти, що складається з учнів, створена учнями і для учнів.

1.3. Головною метою учнівської республіки є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності.

1.4. Завдання учнівської республіки:

• сприяти виробленню в учнів почуття господаря своєї школи;

• формувати вміння співпрацювати на принципах рівності і демократизму;

• виховувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості;

• розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їх повноцінної співдружності, творчого пошуку.

1.5. Символами учнівської республіки є Прапор, Герб та Гімн.

1.6. Влада в учнівській республіці здійснюється на засадах її поділу на законодавчу – парламент, виконавчу – міністерства.

1.7. Органи влади учнівської республіки здійснюють свої повноваження згідно з цим Статутом, Регламентом та відповідними законами.

ІІ. ПРАВА, СВОБОДИ, ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Кожен, хто навчається в школі має право:

- діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;

- за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;

- подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;

- висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);

- вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;

- не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;

- вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

2.2. Кожен учень зобов’язаний:

- пройти курс навчання в школі;

- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

- виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

- дотримуватись норм статуту та законів школи.

2.3. Президент учнівської республіки:

- планує і веде збори парламенту (чи призначає ведучих);

- розподіляє завдання між міністрами;

- співпрацює з директором школи;

- виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;

- відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером.

2.4. Прем`єр-міністр:

- є правою рукою Президента;

- за відсутності Президента виконує його обов’язки;

- допомагає Президенту виконувати його обов’язки;

- щохвилини готовий перейняти обов’язки Президента.

2.5. Парламент учнівської республіки складається із 7 міністрів та їх заступників (14 учнів). Кожен міністр є головою свого міністерства та особисто відповідає за напрямки роботи міністерства.

2.6. В кожному класі учні обирають 7 Депутатів (по одному у кожне міністерство). Депутати збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах міністерства.

ІІІ. НАПРЯМКИ РОБОТИ МІНІСТЕРСТВ

3.1. Міністерство юстиції розробляє законодавчі документи (статут, регламент, кодекс тощо), стежить за їх виконанням. Розглядає порушення прийнятих законодавчих актів, різні конфлікти. Стежить за збереженням шкільного майна, дисципліною і порядком у школі, контролює відвідування учнями уроків.

3.2. Міністерство інформації інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбуваються в школі через шкільну та районну газети, рекламні оголошення.

3.3. Міністерство освіти організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін, допомагає учням, що не встигають, надаючи їм консультації.

3.4.Міністерство культури організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, виставок.

3.5. Міністерство спорту організовує проведення змагань, спортивних свят, туристичних походів, експедицій, подорожей.

3.6. Міністерство здоров`я слідкує за санстаном у класах, чергуванням по школі, прибиранням шкільного подвір`я, веде екран чистоти, пропагує здоровий спосіб життя, організовує зустрічі з медпрацівниками.

3.7. Міністерство милосердя організовує допомогу ветеранам війни, одиноким престарілим, проводить благодійні акції, заходи для учнів початкових класів.

3.8. Усі міністерства звітують перед парламентом не менше 2-х разів на рік.

IV. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ "Константа"

4.1. Президент УР є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

4.2. Президент УР обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 2 роки.

4.3. Президент УР може бути обраний учень школи, який досяг 14 років, є активним учасником шкільних справ, має відмінні або добрі оцінки з шкільних предметів.

4.4. Президент УР є головою учнівського парламенту.

4.5. Президент УР:

- виносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів школи;

- має право брати участь у роботі педагогічних рад;

- має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

- має право голосу при вирішенні питань подальшого перебування учнів у школі;

- скликає чергові засідання шкільного парламенту;

- бере участь у роботи комісії по захисту прав дитини;

- не має права передавати свої повноваження іншим особам;

- координує діяльність парламентських комісій;

- має право «вето» щодо рішень парламенту.

4.6. Рішення Президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

4.7. Повноваження Президента школи припиняються у разі:

- відставки;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

- усунення з поста в порядку імпічменту;

- закінчення школи.

4.8. Президент може бути усунений в порядку імпічменту. Питання про усунення Президента УР з поста ініціюється більшістю (50% + 1) парламенту.

4.9. Рішення про усунення Президента УР з поста в порядку імпічменту приймається парламентом школи, не менш як ¾ від складу парламенту.

V. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАРЛАМЕНТ УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

5.1. Парламент школи є органом учнівського самоврядування.

5.2. Склад парламенту школи – 14 осіб, які обираються шляхом відкритого голосування від 8-х – 11-х класів школи строком на 2 роки. Членом парламенту може бути учень, що досяг 14 років, є активним учасником шкільних справ.

5.3. Чергові вибори членів парламенту відбуваються в останній тиждень жовтня місяця другого року повноважень парламенту школи.

5.4. Участь в роботі парламенту його члени беруть у вільний від навчання час. Засідання парламенту проводяться 2 рази в семестр. Також парламент може збиратись позачергово для вирішення поточних питань.

5.5. Члени парламенту мають право вільно висловлюватися.

5.6. Повноваження членів парламенту припиняються одночасно з припиненням повноважень парламенту.

5.7. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі:

- складання повноважень за особистою заявою;

- переходу до іншої школи;

- відкликання класом свого представника зі складу парламенту;

- у разі закінчення школи;

- член парламенту може бути виключений зі складу парламенту за рішенням парламенту школи.

5.8. Парламент школи працює на засіданнях.

5.9. Засідання парламенту проходять відкрито.

5.10. Повноваження шкільного парламенту:

- прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

- внесення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

- участь у складанні річного плану школи;

- координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи парламенту;

- піклування про молодших школярів, допомога ветеранам, одиноким, акції матеріальної допомоги дітям, участь у благоустрої шкільної території;

- контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;

- участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

- організація пошукової роботи, екскурсій, іншої позакласної роботи;

- контроль за відвідуванням уроків, участь в обговоренні проблем шкільної форми;

- контроль за порядком під час чергування класів у школі.

5.11. Член парламенту може звернутись із запитанням до педагогічної ради. Педагогічна рада зобов`язана повідомити про результати розгляду запиту.

5.12. Парламент школи обирає із свого колективу спікера та відкликає його. Спікер організовує засідання парламенту та проводить їх підготовку.

5.13. Парламент школи затверджує перелік комісій та обирає голів комісій.

5.14. Президент школи може достроково припинити повноваження парламенту у разі не зібрання на засідання кожної чверті.

5.15. Парламент може виносити на розгляд питання, що турбують учнів школи.

5.16. Парламент має право вносити зміни і доповнення до Положення про парламент школи.

. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

6.1. Вибори відбуваються в 1-й тиждень другого навчального місяця того року, коли закінчуються президентські повноваження попереднього президента.

6.2. Президенти на посаду реєструються кандидатами після набрання не менше, як 30 підписів.

6.3. Виборцями вважаються учні 5-11 класів.

6.4. Висувати кандидатів на президентську посаду мають право представники 9-11 класів.

6.5. На реєстрацію кандидатів відводиться строк протягом одного тижня.

6.6. Для проведення реєстрації та підрахунку голосів створюється виборча комісія на базі учнів 11-их класів.

6.7. Фактором, що визначає перемогу на виборах, є наявність більшості голосів виборців відносно інших кандидатів.

VІІ. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ УЧНІВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

7.1. Актив вирішує питання про порушення законів школи і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення тощо).

7.2. Актив може подати клопотання до адміністрації школи про виключення учня або апеляцію про його виключення.

7.3. Актив може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником школи.

7.4. Актив організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

7.5. Актив контролює роботу старост класів; має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

7.6. Староста класу – це учень, що слідкує за дотриманням учнями, викладачами та працівниками школи законів в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

7.7. Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

7.8. Староста звітується перед Президентом класним керівником, адміністрацією школи.

7.9. Актив коригує статут учнівської республіки для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

7.10. Статут є дійсним поки відповідає сучасній структурі школи.

7.11. Статут затверджується Президентом та директором школи.

Кiлькiсть переглядiв: 486