ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ

ІДЕАЛЬНОГО ПЕРШОКЛАСНИКА

Кожен учитель мріє мати ідеального учня, із яким легко було б працювати. Які характеристики має психологічний портрет ідеального першокласника ?

1. Педагогічна готовність:

 • навички читання;
 • навички лічби;
 • навички письма;
 • навички малювання:
 • звукова культура мовлення (чисте мовлення);
 • уміння розгорнуто відповідати на запитання;
 • великий словниковий запас;
 • загальна обізнаність.

2.Інтелектуальна готовність:

 • диференційованість сприймання (спостереження);
 • розвинена уява;
 • уміння орієнтуватись у просторі й часі;
 • розвинуте наочно-образне мислення (уміння виділяти суттєве в явищах навколишнього середовища, уміння порівнювати їх, бачити їх подібність та відмінність);
 • розвинута дрібна моторика (володіння олівцем, ножицями, навички малювання);
 • добра пам'ять;
 • розвинена регулююча функція мови, уміння виконувати словесні інструкції;
 • інтелектуальна активність (уміння перетворити навчальне завдання на самостійну мету діяльності);
 • передумови абстрактно-логічного мислення (здатність розуміти символи, формулювати запитання, самостійно розмірковувати, знаходити причини явищ, робити прості висновки);

3. Мотиваційна готовність:

 • вираження пізнавальних інтересів;
 • намаганнязасвоїти роль школяра (бажанняходитидошколи),приймати систему вимог, які ставить школа і вчитель.

4.Емоційно-вольова готовність:

 • уміння керувати своєю поведінкою;
 • збереження працездатності протягом навчального дня;
 • емоційна стійкість (регуляція емоцій);
 • довільна регуляція уваги (її концентрація, стійкість, переключення);
 • уміння стримувати свої імпульси (наприклад, не перебивати інших під час розмови);
 • уміння продовжувати дію, докладаючи до цього вольові зусилля.

5.Комунікативна готовність:

 • бажання спілкуватися з дорослими та дітьми;
 • уміння встановлювати контакти з учителем;
 • збереження відчуття дистанції;
 • здатність до особистісного контакту з дорослими (на противагу ситуативному);
 • уміння встановлювати контакт з однолітками;
 • уміння входити в дитячий колектив і знаходити своє місце в ньому,
 • уміння виконувати роботу разом;
 • уміння підтримувати рівноправні стосунки з однолітками.
Кiлькiсть переглядiв: 357