Микола Данилюк: «У 90 років приємно відчувати увагу і підтримку ближніх»

/Files/images/vchitel/данилюк.jpg

Його будинок стоїть біля са­мої школи. Голосний дзвінок щодня сповіщає про закінчення чергового уроку, галас дітвори на­гадує про найкращу пору життя. 38 років Микола Савович Данилюк присвятив педагогічній роботі в Шацькій середній школі – працював учителем фізку­ль­тури та трудового навчання, очо­­лював методоб’єднання вчи­телів трудового навчання тоді ще Любомльського району, вів гур­ток з ракетомоделювання, на якому разом із дітьми виго­тов­ляв технічні диво-вироби. Осо­бисте життя складалося неп­росто – Миколу Савовича спіт­кала доля остарбайтера, він пе­режив війну, багаторічну службу в армії, хворобу, яка відібрала в нього здатність ходити, оплакав втрату найрідніших людей. Утім, щоразу знаходив у собі сили жи­ти, працювати, радіти кож­ному прий­дешньому дню. 18 грудня Ми­колі Савовичу виповнилося 90 років. За цей час багато жит­тєвих подій стерлося з пам’яті ве­терана, та незмінними лиши­лися його щира усмішка, добрий погляд і безмежна любов до ближ­нього.

Більше, як півстоліття Миколу Данилюка пов’язують дружні сто­сунки з колегою по роботі – ба­гаторічним учителем фізку­льтури Шацької школи Василем Семенюком. 90-літньому юві­ляру важко розмовляти, тому саме Василь Маркович підт­ри­мував нашу розмову, уточняв біог­рафічні дані колеги, ділився спогадами про спільні роки вчи­телювання. Микола Савович на­родився в с. Вілиця. Коли був під­літ­ком, у його село прийшла війна. Фашисти забирали на ро­боту в Німеччину всю працез­датну молодь. Хотіли забрати старшу сестру, та батько відп­ра­вив замість неї Миколу – мов­ляв, він малий, то його швидко по­вернуть додому. Не по­вер­нули, і хлопець змушений був до самої перемоги працювати на німця. Що саме робив – не дуже пам’ятає, знає лише, що це була сільськогосподарська праця. Ос­тарбайтерство і врятувало його від смерті, бо через деякий час після від’їзду Миколи його рідне село спалили фашисти. За­гинули батьки, сестра, живим лишився тільки брат, що в час каральної акції пас корів.

Радянські військові, які ввій­ш­ли в Німеччину після капіту­ляції нацистів, спершу наказали Миколі Данилюку їхати додому в Україну, а згодом змінили свою думку і забрали його в армію. Фрон­тові дороги привели Ми­колу Савовича до Австрії, Угор­щини, Чехословаччини. Нелег­кий то був період, бо постійно ри­зикував своїм життям і на­віть отримав поранення в руку, коли визволяв полонених. Ще два роки служби в звільненій від фа­шистів Україні – і в 1950-му Микола Дани­люк приїхав до Шацька, де саме проживав його брат, єдина на той час рідна душа. Пошуки ро­боти увінчалися успі­хом – демобілізованого бійця взяли в школу учи­телем фізвихо­ван­ня. Далі було заочне нав­чання, здобуття дип­лому педагога і початок наси­че­ного шкільного життя. Ми­кола Савович одру­жився з Єфрос­инією Леонтіївною, вчи­телем історії, в подруж­жя на­ро­дилося двоє синів: Во­лодимир і Вік­тор. У школі вчителя-профе­сіо­нала любили і пова­жали. Його уроки бу­ли справжнім святом для школярів – кожен пра­цював за особис­тим стан­ком, мав набір інст­рументів. Микола Да­­ни­люк часто повторював: «Треба дітям дати роботу!», то­му часто залишався в майстер­ні після уро­ків і до глибокої ночі робив заготовки для наступних за­нять. А ще педагог із золотими руками вів гурток ракетомоде­лювання, на якому привчав ді­тей до творчості, допомагав від­найти справу до душі, зна­йомив з досягненнями сучасної науки і техніки. Учні виготов­ляли на гуртку ракети, без уро­чистого запуску яких у небо не обходилося в Шацьку жодне де­р­­жавне свято. Майстрували з дерева літаки, кораблі, інші ди­во-вироби, які захищали честь школи на численних вис­тавках і конкурсах. Арсенал гра­мот і державних відзнак, авто­ритет і визнання серед колег – під­т­верд­ження плідних років ро­боти Миколи Савовича в школі.

Нині вже немає в живих дру­жини Єфросинії і двох синів. З дру­гою дружиною Марією Анд­ріївною мають доньку Руслану, яка вчителює в одному з сіл Ста­ровижівщини. Троє внуків – велика радість ювіляра. На пен­сії Микола Савович залишився таким же активним та енергій­ним, як у молодості, підтримує дружні стосунки з колегами-вчи­телями, бере участь у роботі районної ради ветеранів, співп­рацює з рідною школою та Ша­цьким БДЮТ.

Василь Маркович Семенюк – давній друг Миколи Савовича – постійно підтримує свого стар­шого за віком колегу. У 2000-му Микола Данилюк пережив ще один важкий період свого життя – травму ноги, в результаті якої перестав ходити і втратив на­дію на одужання. Лише завдяки підтримці Василя Марковича і його наполегливості ветеран проя­вив силу волі і поступово, за допо­могою фізичних вправ, став на ноги. З тих пір ювіляр ко­жен день розпочинає з 15-хвилинної ранко­вої зарядки, яка допомагає йому триматися в формі.

– Так от я дожив до свого 90-річчя. Дякую всім, хто мені до­помагає: доньці, внукам, учням та вчителям Шацької школи, ветеранам. Не забуває і влада району. Приємно відчу­вати, що про тебе пам’ятають, приділя­ють увагу, турбуються. Ще б пожити років 2-3, – під­су­мовує сказане Микола Саво­вич.

Ні, щонайменше живіть до ста літ, шановний ювіляре! Пожинайте плоди своєї вчите­льської праці, розповідайте мо­лодому поколінню про війну, ра­дійте приходу гостей, приїзду до­ньки і внуків. Ваше життя – приклад мужності, витрива­лості, доброти, професійності, ваше слово – мудре і повчальне, досвід – неоціненний. Міцного здоров’я, спокою і миру, наснаги жити і радіти кожному прийдеш­ньому дню!

Мирослава ЦЮП’ЯХ. Газета "Шацький край" № 51 від 2015-12-19

Ветеран фізкультурного руху Шацька

/Files/images/Семенюк.jpgУНІКАЛЬНІ УРОКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, які проводив учитель ЗОШ І-ІІІ ст. смт ШацькВасиль Семенюк (на фото), лишили незабутній слід у житті учнів. Адже виховали сильних особистостей, пов’язали їхній професійний вибір із фізкультурою. Не стираються з пам’яті (до речі, я теж учениця Василя Марковича) його цікаві уроки, ходіння взимку на лижах, заліки з плавання на озері, щорічна першість школи з баскетболу.

Родом Василь Маркович із села Самійличі Шацького району. Мрія здобути освіту в Київському гірничому технікумі не збулася. «Рано ще тобі, синку, під землю», – батьковий вердикт повністю змінив плани сина. Василь подав документи у Володимир-Волинське педучилище. Атестат відмінника гарантував хлопцеві вступ без екзаменів. Та через вроджений порок серця приймальна комісія не хотіла зараховувати його до педучилища. Хлопець розплакався. Порадившись, члени комісії вирішили ризикнути. Тож прийняли здібного юнака на навчання умовно на півроку. Вони не прогадали. Через шість місяців медичний огляд не зафіксував вродженої вади серця! Окрилений цією новиною, Василь за роки навчання зарекомендував себе найкращим гімнастом і акробатом як у стінах педучилища, так і на щорічних обласних і республіканських змаганнях.

А 1957 року шацька школа отримала молодого дипломованого фізкультурника-ентузіаста. Пропрацювавши рік, Василь Маркович побудував баскетбольний майданчик і бігову доріжку. На змаганнях у Києві, Харкові, Рівному, Луцьку та районних центрах Волині шацькі школярі гідно представляли навчальний заклад. Стараннями вимогливого вчителя фізкультури троє його випускників стали майстрами спорту. За підрахунками Василя Марковича, понад 100 випускників школи обрали спеціальність учителя фізкультури.

Днями Василь Семенюк відсвяткував 75-річний ювілей. До численних привітань рідних і друзів теплі слова вдячності приєднують і його учні.

Ігор Верчук, майстер спорту України міжнародного класу, директор Ковельської СДЮШОР «Ніка-Сільмаш»:

– Василь Маркович Семенюк – людина невичерпної енергії та самовідданого служіння громаді. Якщо про когось можна сказати, що серце віддане спорту, то це про Василя Марковича.

Микола Оніщук, директор ЗОШ І-ІІ ст. с. Смоляри Світязькі:

– Ще зі школи хотів бути схожим на Василя Марковича, тому й пішов вчитися на фізкультурний факультет. Я досить довго викладаю у школі фізичне виховання, проте при нагоді завжди біжу до свого вчителя за порадами. Коли готувався до проведення конкурсних уроків, звертався до педагога по допомогу. У результаті зайняв друге місце в області.

Ананій Романович, перший майстер спорту у Волинській області з веслування, тренер Луцької СДЮШОР «Олімп»:

– З цим учителем легко досягали успіху та підкорювали спортивні вершини. Неодноразово наша шкільна збірна займала призові місця на районних та обласних змаганнях із підтягування, плавання тощо.

Віктор Голубєв, викладач фізичного виховання Шацького лісового коледжу:

– Завжди пам’ятаю слова свого вчителя та ідейного наставника Василя Семенюка: «Ніколи не сходь із дистанції, впевнено та цілеспрямовано йди до мети». Вони допомагають долати перешкоди та рухатись уперед. З ювілеєм вас, учителю!

Мирослава ЦЮП’ЯХ. Газета "Слово Волині" №21 23.05.2013

Кiлькiсть переглядiв: 59